ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"Коломийський коледж
комп'ютерних наук"

Новини

НБ - 41

П
о
н
е
д
і
л
о
к
Пара А
1
Системний аналіз та ПСОІ
Кобзєва В.А. (практ.)
421

 
 
2
Теорія прийняття рішень в СС
Яремчук Б.Я. (лек.)  
419
Аналіз алгоритмів та СД
Бойчук Г.М. (практ.)
 
3
Системний аналіз та ПСОІ
Кобзєва В.А. (практ.)
401
Іноземна мова
Сенько Л.Й.
 
4
 
 
Теорія прийняття рішень в СС
Яремчук Б.Я. (практ.)
 
5
 
 
 
В
і
в
т
о
р
о
к
Пара А
1
Теорія прийняття
рішень в складних
системах
Яремчук Б.Я. (лек./практ.)
401
2

Мікроекономіка
Кобзєва В.А. (лек.)
 
403
3

Політологія
Самокишин Т.І. (лек.)
 
402
4
 
 
Політологія
Самокишин Т.І. (практ.) 
401
5 
 
С
е
р
е
д
а
Пара А
1
Системний аналіз та ПСОІ
Кобзєва В.А. (лек.)  
402

 
 
2
Системний аналіз та
проектування систем обробки
інформації
Кобзєва В.А. (лек.)
402
3
Нейронні мережі та еволюційні
алгоритми
Яворська З.В. (лек.)
 
402
4
Мікроекономіка
Кобзєва В.А. (лек.)  
402

 
 
5
 
 
 
 
Ч
е
т
в
е
р
Пара А
1
Аналіз алгоритмів та структури даних
Бойчук Г.М. (лек./практ.)
 
418
421
2
Аналіз алгоритмів та СД
Бойчук Г.М. (лек.)
418
Мікроекономіка
Кобзєва В.А. (практ.)
403
3

Мікроекономіка
Кобзєва В.А. (лек./практ.)
 
402
4
 
 
 
 
 
5

 
 
 
 

П
я
т
н
и
ц
я
Пара А
1
Нейронні мережі та
еволюційні алгоритми
Яворська З.В. (практ.)
 
402
2

Теорія автоматичного управління
Андрусяк Н.Д. (лек./практ.)
 
401
3


   
 
 
4
 
 
 
 
 
5