ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"Коломийський коледж
комп'ютерних наук"

Новини

Кафедра загальнонаукових дисциплін


Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача
Назва дисципліни (кількість лекційних годин)
Особи, які працюють за основним місцем роботи

Мигалюк Галина Миколаївна

Вища математика (363);
Математика (194);
Основи дискретної математики (157);
Стенографія (36);
Математична логіка (48);

Петричко Андрій Омелянович

Біологія (103);
Хімія (56);

Чорна Ірина Іванівна

Економіка і організація виробництва (98);
Економіка соціальних служб (56);
Економіка, організація та планування підприємства (18);
Економічна теорія (109);
Менеджмент (58);
Соціальна робота на виробництві (112);
Фінанси підприємств (64);
Маркетинг (49);
Банківська справа (66);

Юзюк Микола Іванович

Безпека життєдіяльності (50);
Охорона праці (43);

Особи, які працюють за сумісництвом

Паранюк Володимир Олексійович

Основи електротехніки і електроніки (66);
Фізика (222);

Пискор Орест Михайлович

Основи електроніки та електротехніки (18);
Фізика (166);
Астрономія (44);

Прокіпчин Василь Юрійович

Основи екології (38);
Екологія (48);