ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"Коломийський коледж
комп'ютерних наук"

Новини

Кафедра комп'ютерних технологій


Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача
Назва дисципліни (кількість лекційних годин)
Особи, які працюють за основним місцем роботи

Андрусяк Наталя Дмитрівна

Системне програмування та операційні системи (185);
Проектування компонентів гнучких комп’ютеризованих систем (99);
Інтернет технології (79);
Інформаційне забезпечення управління (56);
WEB-програмування (108);
Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем) (78);
Структурована мова запитів SQL (108);
Теорія інформації та кодування (68);
Теорія автоматичного управління (32);

Бойчук Галина Михайлівна

Інженерна та комп’ютерна графіка (102);
Обчислювальна техніка та програмування (25);
Організаційна техніка (10);
Системне та прикладне програмне забезпечення (126);
Аналіз алгоритмів та структури даних (88);
Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні) (112);
Основи збору, передачі і обробки інформації (144);

Кобзєва Вікторія Анатоліївна

Інформаційні системи і мережі (22);
Комп’ютерна економетрія (79);
Мікроекономіка (136);
Основи самостійної роботи студента (8);
Системний аналіз та проектування систем обробки інформації (120);
Моделювання систем (103);
Аналіз бізнес-процесів (92);
Інформаційні системи та структури даних (79);
Програмування на Action Script (86);
Комп’ютерне моделювання процесів та систем (56);
Теорія систем і системний аналіз (61);

Яворська Зінаїда Василівна

Організація баз даних та знань (116);
Системи управління базами даних (28);
Основи комп’ютерного набору (132);
Методи та засоби комп’ютеризованих інформаційних технологій (64);
Системи штучного інтелекту (121);
Спеціалізовані мови програмування (114);
Корпоративні інформаційні системи і технології (94);
Теорія ймовірності та математична статистика (146);
Нейронні мережі та еволюційні алгоритми (86);
Основи наукових досліджень (48).

Яремчук Богдан Ярославович

Основи програмування та алгоритмічні мови (223);
Теорія прийняття рішень в складних системах (164);
Дослідження операцій (154);
Математичне програмування та дослідження операцій (93);
Програмування в С++ (136);
Діагностика систем і теорія надійності (86)

Особи, які працюють за сумісництвом

Візерканюк Тарас Федорович

Архітектура комп’ютерів (158);

Грабець Петро Романович

Візуальне програмування (93);
Технологія програмування та створення програмних продуктів (140);
WEB-програмування (142);