ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"Коломийський коледж
комп'ютерних наук"

Головна

Додатки до Правил прийому - 2011

Додаток 1 до Правил прийому ПВНЗ
"Коломийський коледж комп’ютерних наук" у 2011 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра


Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0501

Інформатика і обчислювальна техніка

6.050101 

«Комп’ютерні науки»

50

-

25

4р.

-

4р.

4500

-

4000

0502

Автоматика і управління

6.050201

«Системна інженерія»

50

-

25

4р.

 

4500

 

4000

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти)*


Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

 

0502

 

Автоматика та управління

5.05020102

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

25

-

-

3р.

-

-

4500

-

-

0501

Інформатика і обчислювальна техніка

5.05010101

«Обслуговування програмних систем і комплексів»

40

-

-

3р.

-

-

4500

-

-

1301

Соціальне забезпечення

5.13010101

«Соціальна робота»

30

-

-

2р.

-

-

4000

-

-

0201

Культура

5.02010501

«Діловодство»

30

-

30

2р.

-

2р.

4000

-

4000

*Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти становить на один рік більше.

 

 


 

 

Додаток 2 до Правил прийому ПВНЗ
"Коломийський коледж комп’ютерних наук"у 2011 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання


Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін
навчан-ня

Кількість місць

За кошти
Держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Оператор комп’ютерного набору

4112

5.05020102

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

2

2р.10м.

-

25

Оператор комп’ютерного набору

4112

5.05010101

«Обслуговування програмних систем і комплексів»

2

2р.10м.

-

40

 

 

 


 

 

 

Додаток 3 до Правил прийому ПВНЗ
"Коломийський коледж комп’ютерних наук" у 2011 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання


Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

За кошти
Держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

«Обслуговування програмних систем і комплексів»

5.05010101

6.050101 

«Комп’ютерні науки»

4

1р.

-

50

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

5.05020102

6.050201

«Системна інженерія»

4

1р.

-

50

За заочною формою навчання


Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

Термін
навчання

Кількість місць

За кошти
Держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва

«Обслуговування програмних систем і комплексів»

5.05010101

6.050101

«Комп’ютерні науки»

4

1р.

-

25

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

5.05020102

6.050201

«Системна інженерія»

4

1р.

-

25

 

 

 


 

 

 

Додаток 4 до Правил прийому ПВНЗ
"Коломийський коледж комп’ютерних наук" у 2011 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти


Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

«Комп’ютерні науки»

6.050101

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика

Профільний

124

3. Фізика або іноземна мова

 

124

«Системна інженерія»

6.050201

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика

Профільний

124

3.  Фізика або іноземна мова

 

124

 

 

 

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти


Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

«Обслуговування програмних систем і комплексів»

5.05010101

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

5.05020102

1. Українська мова та література

 

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

«Соціальна робота»

5.13010101

1. Українська мова та література

 

124

2. Історія України або географія

Профільний

124

«Діловодство»

5.02010501

1. Українська мова та література

Профільний

124

2. Історія України або математика

 

124

 

 

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти


Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

«Обслуговування програмних систем і комплексів»

5.05010101

1. Українська мова

 

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

2. Математика

Профільний

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних комплексів»

5.05020102

1. Українська мова

 

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

2. Математика

Профільний

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

«Соціальна робота»

5.13010101

1. Українська мова

 

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

2. Історія України

Профільний

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

«Діловодство»

5.02010501

1. Українська мова

Профільний

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

2. Математика

 

6
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

 

 

Для вступників на основі освітньо – кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник


Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

«Обслуговування програмних систем і комплексів»

5.05010101

1. Фахове випробування

 

 

6.0
(за 12-ти бальною шкалою оцінювання)

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

5.05020102

 

Для вступників на основі освітньо – кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст


Спеціальності бакалавра

Перелік вступних екзаменів

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

«Комп’ютерні науки»

6.050101

1. Фахове випробування

 

3.0
(за 4-х бальною шкалою оцінювання)

«Системна інженерія»

6.050201